Glossar

 • GaBi-Gas
  Nieuwe regeling van de onbalansenergie voor de gasmarkt Belangrijkste inhoud is de overschakeling van een balans per uur naar een balans per dag. De basis-balanscompensatie komt te vervallen, net als de mogelijkheid voor latere compensatie van de hoeveelheidsverschillen. Daarvoor kunnen de klanten worden bevoorraad met daghoeveelheidsbanden
 • Gasdruk
  Al naargelang de doorsnee van een leiding kan de voor het transport vereiste druk aanzienlijk variƫren. Terwijl deze bij de grote supraregionale transportleidingen tot meer dan 100 bar kan bedragen, ligt deze in de distributieleidingen naar de afzonderlijke gebouwen tussen 30 en 200 mbar. De druk wordt opgebouwd in speciale compressorstations.
 • Gasleidingnet
  Het gasleidingnet in Duitsland heeft een lengte van ca. 397.000 km (zonder de industrie). Ruim 341.000 km daarvan zijn distributienetwerken, de overige meer dan 56.000 km zijn transportnetwerken.
 • Gastag
  Als gasdag wordt de kalenderdag betiteld waarop op de betreffende gasbeurs, bijv. de Title Transfer Facility in Nederland of de European Energy Exchange in Leipzig, gashoeveelheden gehandeld worden. De beurs begint om 06:00 uur en sluit de daaropvolgende dag om 05:59:59 uur.
 • Gas-boekjaar
  Het gas-boekjaar begint op 1 oktober van een kalenderjaar, 6:00 uur plaatselijke tijd, en eindigt op 1 oktober, 6:00 uur plaatselijke tijd, van het daaropvolgende jaar.
 • Gaspool
  Gaspool is een van twee marktgebieden op de Duitse aardgasmarkt.
 • GeLi-Gas
  GeLi-Gas beschrijft de centrale processen en de bijbehorende elektronische gegevensuitwisseling bij de overschakeling naar een andere gasleverancier. Voor de regelingen in de stroommarkt zorgen de handelsprocessen voor de elektriciteitsleveringen aan de klanten (HPEK).
 • GuD
  In een 'Gas- und Dampfkraftwerk' (gas- en stoomkrachtcentrale) fungeert een gasturbine als warmtebron voor een daarachter geschakelde uitlaatgasketel die op zijn beurt dienst doet als stoomgenerator voor de stoomturbine. Met deze gecombineerde werkwijze wordt een hoger rendement bereikt dan in conventionele gaskrachtcentrales. GuD-krachtcentrales behoren met rendementen tot ca. 60 % tot de momenteel meest efficiƫnte, met fossiele brandstof gestookte krachtcentrales.