Glossar

 • Netgebruikskosten
  Netgebruikskosten worden in de geliberaliseerde energiemarkt door de netbeheerders berekend voor het netgebruik.
 • Nominatie
  De aanmelding bij een netbeheerder dat binnen een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid aardgas door zijn leidingen getransporteerd moet worden.
 • Nettoegang
  De nettoegang wordt geregeld door het federale netwerkagentschap dat voorschrijft dat deze op grond van het natuurlijke monopolie van de gas- en stroomnetwerken zowel voor de netbeheerder zelf als in gelijke mate en zonder discriminatie voor alle andere belanghebbenden geregeld moet zijn.
 • NCG
  NetConnect Germany, NCG, is een marktgebied resp. virtueel handelspunt in de Duitse aardgasmarkt.