Glossar

 • Settlementprijs
  Als settlementprijs wordt bij futures en optiehandel de slotprijs aan de beurs aan het einde van iedere beursdag bedoeld die voor de contractbeoordeling wordt gebruikt.
 • SLP
  Standaard lastprofiel, SLP. Bij klanten zonder registrerende capaciteitsmeting wordt het gas- en stroomverbruik aan de hand van het representatieve lastprofiel voorspeld en in de balans opgenomen.
 • Spanningsniveau
  Voor de overdracht van elektrische stroom van de opwekker naar de eindverbruiker worden verschillende spanningsniveaus ingezet om bij de overdracht van hoge vermogens de eventueel optredende verliezen te minimaliseren. Het stroomverzorgingsnet omvat vier verschillende spanningsniveaus:

  • laagspanning,
  • middenspanning,
  • hoogspanning en
  • zeer hoge spanning.

  Het net voor zeer hoge spanning verbindt krachtcentrales enerzijds met de grote verbruikerscentra en anderzijds grensoverschrijdend onderling in Europa. Zo kunnen de Europese landen elkaar in geval van een uitgevallen krachtcentrale onderling met stroom verzorgen. Normaal is het net voor zeer hoge stroom in Duitsland geconcipieerd voor 380 kV. Het hoogspanningsnet (~110 kV) verbindt het zeer hoge spanningsnet met het middenspanningsnet, dat op zijn beurt onder een spanning van van 1 kV en 30 kV staat. Het achtergeschakelde laagspanningsnet verzorgt huishoudens met 230 of 400 volt.
 • Spotmarkt
  Op de spotmarkt worden op korte termijn stroom- en gashoeveelheden voor bijv. de volgende dag (day-ahead), de daaropvolgende dag of het weekeinde gehandeld. Als hoeveelheden voor de actuele dag resp. direct moeten worden bezorgd, is er sprake van intra-day-handel – een deelmarkt van de spotmarkt.
 • Sub-balansrekening
  De sub-balansrekening is een rekening in een balanskring die de toewijzing van leverings- en distributiehoeveelheden gas voor transportklanten en/of de overzichtelijke weergave van deelhoeveelheden mogelijk maakt.
 • Stroomliberalisering
  Door het van kracht worden van de Duitse wet inzake de energiehuishouding (EnWG) in het jaar 1998 werd een einde gemaakt aan de monopolisatie van de Duitse stroommarkt en werd deze voor de concurrentie geopend. Sindsdien kan elke kant zijn energieleverancier vrij kiezen, onafhankelijk van zijn standplaats.