Glossar

  • Verwarmingswaarde
    De verwarmingswaarde is de meeteenheid voor de maximaal haalbare verwarmingsenergie die ontstaat bij de verbranding van gas. De verwarmingswaarde wordt aangegeven in kilojoule per kilogram. De verwarmingswaarde van aardgas ligt onder 10 kWh per m³ gas (h-gas).
  • Virtueel handelspunt
    Op het virtuele handelspunt kunnen gashoeveelheden na de voeding en vóór de distributie binnen een marktgebied verhandeld worden. Dankzij het virtuele handelspunt is het dus mogelijk om gas te kopen of te verkopen zonder de boeking van capaciteiten of de overdracht van gashoeveelheden tussen balanskringen.
  • Voedingspunt
    Het voedingspunt is het contractueel vastgelegde overgavepunt waar het aardgas of de stroom fysiek in het distributienet wordt geleid. Afgenomen wordt de energie aan het afnamepunt.